/ , , Jacopo Amigoni, Jacopo Amioni (1675(1682?)-1752)

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

 .   . 142 x 173 . .

. . 142 x 173 . .

.

.