/ , , Jacopo Amigoni, Jacopo Amioni (1675(1682?)-1752)

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

 .    . 1730-1732. 108 x 72 . Moor Park, Rickmansworth, Hertfordshire

. . 1730-1732. 108 x 72 . Moor Park, Rickmansworth, Hertfordshire

.

.